İdari ve Mali İşler Birimi

Team

Nedret SEZER

Birlik Saymanı

ayvaciksulama@gmail.com