2021 Mesaha Tahakkuk Listesi İlana Çıktı
  İndir
Editör 16.12.2021 14:26:00 Duyurular
Sulama Birliği Duyuru Resimleri

AYVACIK SULAMA BİRLİĞİ

 

2021 YILI MESAHA(ÖLÇÜM) CETVELİ İLANI

 

ASKI SÜRESİ-İTİRAZ SÜRESİ: 17 KASIM - 17 ARALIK

 

2021 Yılı Sulama Sezonu ekimlerine ilişkin ürün mesaha (ölçüm) cetvelleri köy muhtarlığı ilan panosu ile Ayvacık Sulama Birliği Merkezinde askıya çıkarılmıştır. İtiraz süresi 17 Kasım- 17 Aralık tarihleri arasındadır. İtirazı olan çiftçiler aşağıda belirtildiği şekilde Ayvacık Sulama Birliğine 17 Kasım tarihinden 17 Aralık tarihine kadar belirtilen süre içeresinde şahsen itirazda bulunabilirler. İtiraz süresinden sonra her ne şekilde olursa olsun itirazlarınız geçersiz sayılacaktır.

 

1.   Mesaha cetvelinde yer alan sulama alanları kişinin ikamet ettiği köye göre değil sulama yapılan tarlanın bulunduğu köy sınırlarına göre askıya çıkarılmıştır.

 

2.    Başka köy sınırları içerisinde kalan arazilerde sulama yapılmış ise o köyün ilan listesine bakılması gerekir. Ayrıca tam listeler Ayvacık Sulama Birliği merkezinde askıya çıkarılmıştır. Diğer yerleşimlerdeki sulamalar için buralardaki listeler kontrol edilmelidir.

 

3.   Sulama yapılan parsellerde, tespit sırasında herhangi bir yanlışlık olmuş ise mükellefin itirazı ve yapılan inceleme sonucuna göre düzeltilecektir.

 

4.   İtirazların yazılı bir dilekçe ile itiraz süresi içerisinde yapılması rica olunur.

 

5.   İtiraz müddeti dolduktan sonra yapılan itirazlar geçerli sayılmayacaktır.

 

6.   Sulama yapılan araziler fiilen sulama yapan su kullanıcısı arazi sahibi, kiracı veya ortakçıya yazılmıştır.

 

İş bu mesaha cetveli çiftçilerimize önemle duyurulur. 17.11.2021

 

  NEJAT OSMAN ŞEN

   BİRLİK BAŞKANI

Diğer Duyurular